г. Минск, ул. Камайская, д. 18 Тел./факс: +375 17 394 13 38 sch32@minsk.edu.by
Версия для слабовидящих

Спіс твораў для дадатковага чытання. 5-11 кл.

5 клас

Беларускія народныя казкі.
Янка Брыль. «Цюцік».
Эдуард Валасевіч. «Дняпроўскі чарадзей».
Уладзімір Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».
Міхась Зарэмба. «Арэхавы Спас».
Уладзімір Караткевіч. «Кацёл з каменьчыкамі».
Астрыд Ліндгрэн. «Браты Львінае Сэрца».
Міхась Лынькоў. «Міколка-паравоз».
Георгій Марчук. «Чужое багацце».
Алена Масла. «Таямніцы закінутай хаты».
Эрых Распэ. «Прыгоды барона Мюнхаўзена».
Пятро Сіняўскі. «Зачараваная гаспадарка».
Аляксей Якімовіч. «Рыжык».

6 клас

Янка Брыль. «Маці».
Анатоль Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці».
Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».
Якуб Колас. «Купальскія светлякі».
Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі».
Алесь Наварыч. «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу».
Іван Навуменка. «Дзяцінства».
Алесь Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».
Іван Пташнікаў. «Арчыбал».
Генрых Сянкевіч. «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны».
Андрэй Федарэнка. «Шчарбаты талер».
Дзінтра Шулцэ. «Роберцік».
Аляксей Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі».

7 клас

Вячаслаў Адамчык. «Урок арыфметыкі».
Уладзімір Аляхновіч. «Першае каханне».
Янка Брыль. «Сірочы хлеб».
Алена Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд».
Жуль Верн. «Таямнічы востраў».
Анатоль Вярцінскі. «Рэквіем па кожным чацвёртым».
Уладзімір Караткевіч. «Кніганошы».
Джэк Лондан. «Белы клык».
Уладзімір Мазго. «Адвечныя скарбы Радзімы».
Павел Місько. «Эрпіды на планеце Зямля».
Іван Навуменка. «Жуль Верн».
Яраслаў Пархута. «Апошні гусляр».
Янка Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля».
Андрэй Федарэнка. «Афганская шкатулка».
Міхась Чарняўскі. «Страла расамахі».
Уладзімір Шыцік. «Зорны камень».

8 клас

Вячаслаў Адамчык. «Дзікі голуб».
Раіса Баравікова. «Казімір – сын Ягайлы + Насця з 8 “Б”».
Васіль Быкаў. «Страта».
Віталь Вольскі. «Несцерка».
Аляксей Дудараў. «Кім».
Віктар Карамазаў. «Прыліпала».
Уладзімір Караткевіч. «Лісце каштанаў».
Уладзімір Ліпскі. «Споведзь сына».
Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».
Іван Пташнікаў. «Ільвы».
Алег Салтук. Зб. «На далонях жыцця».
Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».
Іван Чыгрынаў. «Бульба».
Фрыдрых Шылер. Балада «Кубак».
Уільям Шэкспір. Санеты (у перакладзе У. Дубоўкі; 2—3 на выбар настаўніка).

9 клас

Мікола Арочка. «Судны дзень Скарыны».
Ян Баршчэўскі. «Шляхціц Завальня» (2—3 апавяданні на выбар).
Карусь Каганец. «Модны шляхцюк».
Уладзімір Караткевіч. «Дрэва вечнасці».
Якуб Колас. «Сымон-музыка».
Аркадзь Куляшоў. «Хамуціус».
Максім Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».
Мікола Маляўка. Зб. «Старая зямля».
Алесь Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы».
Барыс Мікуліч. «Развітанне».
Шота Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры».
Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду — лёс Радзімы».
Ян Чачот. «Наваградскі замак».
Тарас Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.

10 клас (базавы ўзровень)

Янка Брыль. «Галя».
Максім Гарэцкі. «Роднае карэнне».
Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. В. Шніп).
Уладзімір Жылка. Вершы.
Міхась Зарэцкі. «Кветка пажоўклая».
Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. А. Васілевіч і інш.).
Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».
Аркадзь Куляшоў. «Маналог».
Міхась Лынькоў. Апавяданні.
Андрэй Макаёнак. «Трыбунал».
Андрэ Маруа. «Пакаранне золатам».
Іван Мележ. «Подых навальніцы».
Андрэй Мрый. «Запіскі Самсона Самасуя».
Іван Навуменка. «Сасна пры дарозе».
Стэфан Цвэйг. «Нябачная калекцыя».
Міхась Чарот. Вершы.
Кузьма Чорны. «Пошукі будучыні».
Антуан дэ Сент-Экзюперы. «Планета людзей».

10 клас (павышаны ўзровень)

Гіём Апалінэр. Зб. «Зямны акіян».
Янка Брыль. «Птушкі і гнёзды».
Максім Гарэцкі. «На імперыялістычнай вайне».
Анатоль Грачанікаў. Зб. «Палессе».
Уладзімір Жылка. «Хараство».
Міхась Зарэцкі. «Вязьмо».
Уладзімір Дубоўка. Пераклады санетаў У. Шэкспіра.
Зб. «Душа мая тужлівая» (уклад. Віктар Шніп).
Зб. «Іскры вечнага агню» (уклад. А. А. Васілевіч і інш.).
Лукаш Калюга. Апавяданні.
Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».
Тодар Кляшторны. Вершы.
Кандрат Крапіва. «Мілы чалавек».
Міхась Лынькоў. Апавяданні.
Андрэй Макаёнак. «Трыбунал».
Іван Мележ. «Завеі, снежань».
Іван Навуменка. «Сасна пры дарозе».
Эрых Марыя Рэмарк. «Тры таварышы».
Антуан дэ Сент-Экзюперы. «Планета людзей».
Уільям Фолкнер. «Пах вербены».
Эрнэст Хемінгуэй. «Бывай, зброя!».
Міхась Чарот. Вершы.
Кузьма Чорны. «Зямля».

11 клас (базавы ўзровень)

Паэзія
Міхась Башлакоў. Зб. «Нетры».
Ніл Гілевіч. «Родныя дзеці».
Васіль Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».
Мікола Мятліцкі. Зб. «Замкнёны дом».
Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».
Генадзь Пашкоў. Зб. «У далонях свету».
Алесь Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».
Алесь Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».
Людміла Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».
Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».

Проза
Янка Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».
Васіль Быкаў. «Абеліск».
Алесь Марціновіч. «Цяпло колішніх вогнішчаў» (1—2 эсэ, гістарычныя аповесці на выбар настаўніка).
Іван Навуменка. «Хлопцы самай вялікай вайны».
Іван Чыгрынаў. «У ціхім тумане».
Эрнэст Хемінгуэй. «Стары і мора».
Іван Шамякін. «Непаўторная вясна» (першая аповесць пенталогіі «Трывожнае шчасце»).

Драматургія
Аляксей Дудараў. «Радавыя».
Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».
Іван Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

11 клас (павышаны ўзровень)

Паэзія
Раіса Баравікова. Зб. «Дрэва для райскай птушкі».
Міхась Башлакоў. Зб. «Нетры».
Навум Гальпяровіч. Зб. «Святло ў акне».
Васіль Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».
Пятрусь Макаль. Зб. «Лагода».
Мікола Мятліцкі. Зб. «Замкнёны дом».
Ніна Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».
Генадзь Пашкоў. Зб. «У далонях свету».
Міхась Пазнякоў. «Час надзеі».
Алесь Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».
Алесь Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».
Людміла Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».
Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».
Яўгенія Янішчыц. Зб. «Пачынаецца ўсё з любві…».
Проза
Янка Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».
Васіль Быкаў. «У тумане».
Алесь Жук. «Душа над чыстым полем».
Віктар Карамазаў. «Зачараваная душа».
Алесь Марціновіч. «Цяпло колішніх вогнішчаў» (2—3 эсэ, гістарычныя аповесці на выбар настаўніка).
Іван Пташнікаў. «Мсціжы».
Іван Чыгрынаў. «Плач перапёлкі».
Iван Шамякін. «Гандлярка і паэт».
«Я з вогненнай вёскі…» (дакументальная кніга Алеся Адамовіча, Янкі Брыля, Уладзіміра Калесніка).

Драматургія
Аляксей Дудараў. «Радавыя».
Алесь Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».
Iван Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».

Меню раздела

Поиск по сайту

Календарь событий

Карта маршрута