г. Минск, ул. Камайская, д. 18 Тел./факс: +375 17 394 13 38 sch32@minsk.edu.by
Версия для слабовидящих

Спіс твораў для пазакласнага чытання ў 2-4 кл.

Спісы літаратурных твораў для пазакласнага чытання з’яўляюцца прыкладнымі і максімальна пашыранымі для таго, каб можна было выбраць творы па жаданні і магчымасцях вучняў, а таксама ўлічыць наяўнасць твораў у бібліятэках. Прачытванне ўсіх твораў, пададзеных у спісах, не прадугледжваецца! Дастаткова прачытаць 1-2 творы кожнай тэмы.

Спіс твораў для пазакласнага чытання ў 2 класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання

Творы на тэму восені:
Генадзь Аўласенка. «Клён».
Расціслаў Бензярук. «Хто каго перакрычыць?».
Ніна Галіноўская. «На прагулцы».
Міхась Даніленка. «Восень шыла сарафан».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Хто вас у школу сабіраў?».
Яніна Жабко. «Залатая казка», «Восень вераснёвая».
Васіль Жуковіч. «Маладая восень».
Клаўдзія Каліна. «Верасень».
Галіна Каржанеўская. «Песенька».
Таццяна Мушынская. «Як Дзяніска восені дапамагаў».
Міхась Пазнякоў. «Першага верасня».
Сяргей Панізнік. «Верасень».
Уладзімір Ягоўдзік. «Лісічкі».
Творы на тэму адносін да Радзімы:
Расціслаў Бензярук. «Шпак і Верабей».
Артур Вольскі. «Няма прыгажэй», «Беларусь».
Ніна Галіноўская. «Журка-журавель».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Васілёк», «Прыляцеў я ў свой край».
Васіль Жуковіч. «Жураўліны вырай», «Незаменнае».
Міхась Калачынскі. «Размова з жураўлём».
Уладзімір Ліпскі. «Салдацкае пiсьмо».
Таццяна Мушынская. «Якія бываюць словы?».
Міхась Пазнякоў. «Міколкавы пытанні», «Скарб», «Родная мова».
Творы на тэму беларускай прыроды:
Данута Бічэль. «Зубры».
Віталь Вольскі. «Вавёрка».
Ніна Галіноўская. «Лясныя жыхары», «Арабінка».
Янка Галубовіч. «Шышкі пад снегам», «Галкі грэюцца».
Міхась Даніленка. «Абляпіха».
Рыгор Ігнаценка. «Рамантык», «Плячо да пляча», «Трывога».
Уладзімір Караткевіч. «Белавежа».
Уладзімір Мазго. «Птушыная сталоўка».
Алесь Марціновіч. «Верабейка Чыка».
Іван Муравейка. «Для чаго снягір каляровы?», «Зімовы сад».
Творы на тэму зімы:
Мікола Бусько. «Зіма».
Таццяна Бушко. «Сняжынка».
Артур Вольскі. «Снежны бой».
Янка Галубовіч. «Андрэйка-памочнік».
Міхась Даніленка. «Як Петрык мароз напалохаў».
Кастусь Жук «Беларуская зіма».
Васіль Жуковіч. «Снежная баба».
Казімір Камейша. «Першы снег».
Вольга Караткевіч. «Апошняя сняжынка».
Валянцін Лукша. «За што люблю я Новы год?».
Таццяна Мушынская. «Ветлівая сінічка», «Зімовыя забавы».
Міхась Пазнякоў. «На горку!», «Зімовыя птушкі».
Пятро Прыходзька. «Сінічка».
Юрась Свірка. «З першым снегам!».
Павел Ткачоў. «Мікіткаў падарунак», «Пад Новы год».
Творы вуснай народнай творчасці:
Беларуская народная казка «Баран — бок абадран».
Беларуская народная казка «Дзедава рукавічка».
Беларуская народная казка «Казка пра быка і яго сяброў».
Беларуская народная казка «Камары і мядзведзь».
Беларуская народная казка «Коцік, пеўнік і лісіца».
Беларуская народная казка «Не сілай, а розумам».
Беларуская народная казка «Піліпка-сынок».
Беларуская народная казка «Пшанічны каласок».
Беларуская народная казка «Сабака і воўк»
Беларуская народная казка «Сынок-з-кулачок».
Беларуская народная казка «Як курачка пеўніка ратавала».
Творы пра ўзаемаадносіны паміж людзьмі:
Лідзія Арабей. «Зернетка і вецер».
Генадзь Аўласенка. «Сказ пра Мураша-лайдака».
Рыгор Бензярук. «Клекатунчык», «Заяц, Вожык і Ручай», «Чыя моркаўка?».
Ядвіга Бяганская. «Каму сказаць“дзякуй”», «Сябры».
Ніна Галіноўская. «Ветлівы свавольнік», «Няўважлівыя лісяняты»,«Выратаваў».
Кастусь Цвірка. «Добрыя суседзі».
Міхась Даніленка. «Заяц Доўгае Вуха», «Салодкая цыбуля».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Памочніца».
Алесь Жук. «Хто вінаваты?».
Васіль Жуковіч. «Не ўмею, паспею…», «Хто вінаваты?».
Рыгор Ігнаценка. «Наш мосцік».
Уладзімір Карызна. «Чыстая градка».
Леанід Качанка. «Яблычак».
Клаўдзія Каліна. «Хлопчык Пакідайчык».
Марыя Лук «Выпадак з марожаным».
Іван Муравейка. «Ціма», «Тры лыжкі».
Таццяна Мушынская. «Самы смачны яблык».
Уладзімір Немізанскі. «Два Васі».
Сяргей Панізнік. «Чарадзейныя словы».
Міхась Пазнякоў. «Хлеб».
Нічыпар Парукаў. «Не хапіла работы».
Яраслаў Пархута. «Кропелька».
Паўлюк Прануза. «Добры дзень», «На градцы».
Барыс Сачанка. «Насцечка».
Васіль Ткачоў. «Гузак».
Творы экалагічнай тэматыкі:
Янка Брыль. «Жыў-быў вожык».
Анатоль Бутэвіч. «Цікаўная котка».
Павел Кавалёў. «Жыві сабе, зайчык!».
Яраслаў Пархута. «Снегавічок».
Юрась Свірка. «Ласіны стажок», «Сняжок».
Алесь Ставер. «Матылёк».
Павел Ткачоў. «Шэрая курачка», «Ласяня».
Мікола Янчанка. «Бярозка».
Творы на тэму вясны:
Генадзь Аўласенка. «Аб чым спяваюць птушкі?», «Ганарлівая кветачка».
Ядвіга Бяганская. «Дзе начавалі рукавічкі?».
Станіслаў Валодзька. «Пчолы і кветкі».
Ніна Галіноўская. «Вясновая бярозка».
Янка Галубовіч. «Вожык і Ручаёк», «Бярозавыя ледзянцы».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Птушыныя напевы».
Янка Журба. «Пчолка».
Рыгор Ігнаценка. «Птушыныя клопаты».
Ала Кажэра. «Сінютка-анютка».
Клаўдзія Каліна. «Надыход вясны», «Фіялка».
Тадзіяна Кляшторная. «Шпак».
Уладзімір Мазго. «Сябры вясны».
Мікола Маляўка. «Каб вясна хутчэй настала».
Іван Муравейка. «Няўжо вясна?».
Паўлюк Прануза. «Я вясну малюю».
Павел Саковіч. «Коцікі».
Творы пра паважлівыя ўзаемаадносіны ў сям’і:
Эдзі Агняцвет. «Маме».
Расціслаў Бензярук. «Малінавы чай».
Вера Вярба. «Матуліны рукі».
Ніна Галіноўская. «Бабуліна песня», «Камп’ютаршчык», «Песня для мамы».
Яніна Жабко. «Самы любы мой дзянёк».
Васіль Жуковіч. «Свая дапамога».
Клаўдзія Каліна. «Кампот».
Уладзімір Ліпскі. «Цацкі».
Іван Муравейка. «Адно яечка на дваіх».
Таццяна Мушынская. «Цяжка быць дарослым».
Міхась Пазнякоў. «Садзім алею».
Алесь Пісьмянкоў. «Бабчыны дранікі».
Паўлюк Прануза. «Маміны рукі», «Сам».
Яўген Радкевіч. «Хто самы моцны?».
Міхась Рудзішкін. «Свята Перамогі».
Даір Слаўковіч. «Разумны аловак».
Пятро Сушко. «Зязюля».
Васіль Ткачоў. «Незвычайны дыктант».
Васіль Хомчанка. «Апельсін», «Мама», «Гузік».

Спіс твораў для пазакласнага чытання ў 3 класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання

Творы на школьную тэму:
Эдзі Агняцвет. «Грамацеі», «Параска і падказка», «Свята кнігі».
Ядвіга Бяганская. «Цяжкая задача».
Артур Вольскі. «Непералётны вырай».
Мікола Гіль. «Першы настаўнік».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Алё, Але», «Балбатуха Міла».
Мар’ян Дукса. «Скарга кнігі», «Хітры дзённік».
Алесь Жук. «Урок».
Якуб Колас. «Юрачка».
Уладзімір Корбан. «Тры вучні».
Валянцін Лукша. «Тэлефон».
Алена Масла. «Як з’явіўся апостраф».
Міхась Пазнякоў. «Мая бібліятэка».
Паўлюк Прануза. «Цяжкая дарожка».
Адам Русак. «Мой сябра».
Васіль Хомчанка. «Коска».
Уладзімір Юрэвіч. «Караблік».
Аляксей Якімовіч. «Аб чым спрачаліся кнігі?».
Творы на тэму восені:
Ірына Багдановіч. «Восень».
Анатоль Бутэвіч. «Прыгоды лісціка-карунчыка».
Артур Вольскі. «У верасні».
Васіль Вітка. «Лістапад».
Вера Вярба. «Гусі клічуць у вырай».
Ніна Галіноўская. «Восень у лесе».
Уладзімір Дубоўка. «Залатая, асенняя раніца!», «Мядзведзь».
Васіль Жуковіч. «Адляцелі жураўлі».
Рыгор Ігнаценка. «Баравікі ў хусцінках», «Грыбнік».
Якуб Колас. «Восень».
Пятрусь Макаль. «Асенняе».
Іван Навуменка. «Падранены журавель», «Пачыналася восень».
Язэп Пушча. «Залатая пара».
Купальскія песні.
Цётка. «Чаму птушкі адлятаюць».
Станіслаў Шушкевіч. «Лістапад».
Творы на тэму адносін да Радзімы:
Эдзі Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі».
Алесь Бадак. «Маленькі чалавек у вялікім свеце».
Беларуская народная казка «Жаронцы».
Данута Бічэль. «Белая Русь».
Артур Вольскі. «Роднае слова», «Беларусь — мая Радзіма».
Віталь Вольскі. «Беларускае мора».
Пятро Глебка. ***О, Беларусь, мая калыска...
Авяр’ян. Дзеружынскі. «Я спяваю, ты спявай!», «Прамяніся ярчэй і ярчэй».
Васіль Жуковіч. «Няма даражэйшай зямлі», «Радзімаю нашай край гэты завецца…».
Уладзімір Караткевіч. «Родная зямля».
Алесь Карлюкевіч. «Рыбнае царства».
Уладзімір Карызна. «Наша Беларусь», «Роднае слова».
Анатоль Клышка. «Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга» («Зала сарака», «У слаўным горадзе Полацку»).
Якуб Колас. «Родныя вобразы».
Янка Купала. «Сын і маці».
Легенда «Адкуль пайшлі беларусы».
Уладзімір Мазго. «Беларуска».
Паданне «Добры Жыцень».
Міхась Пазнякоў. «У родным краі», «Родныя назвы».
Алесь Пісьмянкоў. «Цымбалы».
Янка Сіпакоў. «Першы астраном».
Максім Танк. «Лемантар»,«Хлеб».
Уладзімір Ягоўдзік. «Слуцкія паясы», «Славутыя людзі Зямлі нашай роднай. Крыж-святыня».
Творы на экалагічную тэму:
Эдзі Агняцвет. «Рэчка, рэчанька».
Лідзія Арабей. «Мікіткаў сон».
Алесь Асіпенка. «Прыгожая лісіца».
Змітрок Бядуля. «Скарб».
Алена Васілевіч. «Пажар», «Калінавая рукавічка».
Галіна Васілеўская. «Як кот грыбы збіраў».
Артур Вольскі. «Свой заяц у лесе».
Віталь Вольскі. «Лёс Дункана» («Хто такі Дункан?», «Сіротка», «Гульні на двары», «Сутычка з грозным веліканам»), «Чомга. У лясніцтве. На лясным возеры. Дзіўная птушка».
Міхась Даніленка. «Журка».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Азбука птушак».
Уладзімір Дубоўка. «Шануйце ўсё жывое».
Мар’ян Дукса. «Сябры».
Кастусь Жук. «Зямныя лекары».
Васіль Жуковіч. «Слухай родную прыроду».
Якуб Колас. «Савось-распуснік».
Легенды «Адкуль зязюля ўзялася», «Адкуль узяўся мядзведзь».
Уладзімір Ліпскі. «Дабрадзей для ўсіх дзяцей», «Юні-Юні клапоціцца пра здароўе», «Чырвоная кніга».
Уладзімір Мазго. «Лайдак і Шпак».
Георгій Марчук. «Добрае сэрца», «Як Агапка мальвы ўратавала».
Таццяна Мушынская. «Мая рабіна».
Рыгор Няхай. «Белая бярозка».
Міхась Пазнякоў. «Бярозка».
Алесь Пальчэўскі. «Верабейчык», «Крыўда», «Экзамен».
Яраслаў Пархута. «I заяц стаў зайцам...», «Лесавічок» (Казка пятая. «Шалястунчыкі». Казка сёмая. «Пацерка». Казка адзінаццатая. «Сараканожка». Казка трынаццатая. «Ластаўчыны дзеткі»).
Генадзь Пашкоў. «Добрым будзь!».
Зіновій Прыгодзіч. «Выратаванне ластаўкі».
Галіна Пшонік. «Каштанчык».
Аляксей Пысін. «Пісьмо птушак».
Пятро Рунец. «Ліпка».
Андрэй. Хадановіч. «Хто жыве на дне ракі?».
Васіль Хомчанка. «Дзядоўнік».
Васіль Шырко. «Дзіўны кот».
Мікола Янчанка. «Яблычак».
Творы на тэму зімы:
Генадзь Аўласенка. «Хто як зімуе».
Артур Вольскі. «Калядкі».
Віктар Дайліда. «Добрая фея».
Міхась Даніленка. «Ключы бабулі Зімы», «Зімовая азбука».
Васіль Жуковіч. «Старажытны звычай», «Зіма», «Першы снег», «Калі прыходзіць Дзед Мароз?».
Янка Журба. «Дзед Мароз».
Рыгор Ігнаценка. «Ягады пад снегам».
Клаўдзія Каліна. «Люты», «Зімовы дуб».
Уладзімір Карызна. «Гуканне Дзеда Мароза», «Навагодняя песенька».
Якуб Колас. «Дзед-госць», «Зіма», «Першы снег».
Касндрат Крапіва. «З Новым годам».
Пятрусь Макаль. «Бялее снег пушысты».
Уладзімір Мацвеенка. «Ёлка-вясёлка».
Масленічныя песні.
Адам Русак. «Сінічка».
Алесь Ставер. «Зіма».
Мікола Хведаровіч. «Ля хат высокія сумёты».
Мікола Чарняўскі. «Ёлка», «Ліса-калядоўшчыца».
Творы на тэму ўзаемаадносін паміж людзьмі:
Эдзі Агняцвет. «Ледзянцы».
Генадзь Аўласенка. «Як мухаморы вайну пачыналі».
Алесь Бачыла. «Колькі кот набіў пасуды».
Беларуская народная казка «Людзей слухай, а свой розум май».
Ядвіга Бяганская. «Аленчыны канькі».
Галіна Васілеўская. «Усмешка».
Алесь Дудараў. «Пухнацік».
Еўдакія Лось. «Казка пра Ласку».
Уладзімір Мазго. «Света з інтэрнэта».
Пятрусь Макаль. «Пакліч у госці сонца».
Алена Масла. «Зорачка».
Іван Муравейка. «Шкадлівы камень», «Яблыкі для сястрычкі».
Алесь Пальчэўскі. «Добрае слова».
Таццяна Сівец. «Вандроўка на Паўночны полюс».
Даір Слаўковіч. «Віншаванне», «Селядцы на градзе».
Мікола Янчанка. «Адведалі».
Творы на тэму паважлівых узаемаадносін у сям’і:
Эдзі Агняцвет. «Будзь верным, добрым сынам!».
Лідзія Арабей. «Мама».
Беларускія народныя казкі «Стралец і рыбак», «Каток — залаты лабок»
Тамара Бунта. «Далонькі з пушынкамі».
Алена Васілевіч. «Мая гаспадарка», «Вернісаж».
Пятро Васючэнка. «Жаласлівая прынцэса».
Алесь Гарун. «Матчыны словы».
Міхась Даніленка. «Самыя дарагія падарункі».
Уладзімір Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука».
Мар’ян Дукса. «Татава машына».
Васіль Жуковіч. «Дзіўны горад».
Васіль Зуёнак. «Смачны сон».
Уладзімір Ліпскі. «Прыгоды Нуліка» («Хто такі Нулік», «Міколка-ратавальнік», «Першыя крокі»).
Янка Маўр. «Шчасце».
Народныя забаўлянкі і лічылкі.
Ларыса Рублеўская. «Прыгоды мышкі Пік-Пік» («Як тата стаў супермэнам», «Мышка Пік-Пік робіць сабе макіяж»).
Васіль Ткачоў. «Дарога».
Іван Шамякін. «Хітруння».
Творы на тэму вясны:
Алесь Бачыла. «Мама».
Антон Бялевіч. «Вясёлка над полем».
Зоська Верас. «Сонейка грэе».
Васіль Вітка. «Вялікдзень».
Артур Вольскі. «Упарты снег».
Янка Галубовіч. «Не пакінулі ў бядзе», «Салодкі кляновік», «Вясна».
Міхась Даніленка. «Голас вясны».
Васіль Жуковіч. «Гуканне вясны».
Клаўдзія Каліна. «Песня вясны».
Анатоль Клышка. «Сыход зімы».
Якуб Колас. «Першы гром», «Краска».
Янка Купала. «Вясна».
Мікола Маляўка. «Вішнёвае воблачка».
Іван Муравейка. «Страшны звер».
Паўлюк Прануза. «Ручаёк».
Юрась Свірка. «Свята».
Максім Танк. «Галінка і вярбінка», «Ірынка», «Садзіце лясы!».
Мікола Хведаровіч. «Ластаўкі», «Пралескі», «Красавік».
Кастусь Цвірка. «Коцікі».
Цётка. «Гутаркі аб птушках».
Уладзімір Ягоўдзік. «Вялікая сініца і яе сястрыца», «Два браты — вераб’і».
Творы на тэму адносін да працы:
Эдзі Агняцвет. «Саўка за сталом».
Анатоль Астрэйка. «Размова аб прафесіях».
Ядвіга Бяганская. «Сланечнікі».
Васіль Вітка. «Хто што робіць».
Артур Вольскі. «Ад А да Я прафесія мая», «Сталяры».
Віктар Гардзей. «Мой тата — трактарыст».
Сяргей Грахоўскі. «Касманаўты».
Хведар Гурыновіч. «Маленькая даярка».
Сяргей Дзяргай. «Зерне».
Васіль Жуковіч. «Выбіраю прафесію».
Хведар Жычка. «Рэгуліроўшчык».
Казімір Камейша. «Ганчары».
Кастусь Кірэенка. «Вучуся ў таты».
Янка Купала. «Сыны».
Уладзімір Ліпскі. «Умею — не ўмею», «Пра хлопчыка “Ай”».
Мікола Маляўка. «Як дом будавалі».
Міхась Пазнякоў. «Побач з татам».
Павел Пруднікаў. «Будаўнік».
Даір Слаўковіч. «Калі растуць агуркі».
Яўген Хвалей. «Урок працы».
Мікола Чарняўскі. «Змайстравалі сані».
Станіслаў Шушкевіч. «Казка-быль пра рэпку».
Творы на ваенную тэму:
Эдзі Агняцвет. «Мой горад Мінск у час ваенны».
Мікола Гіль. «Партызанскі фотаздымак».
Леанід Дайнека. «Прынясіце кветкі салдатам».
Авяр’ян Дзеружынскі. «Крынічка партызанская».
Алесь Дудараў. «Буслы».
Васіль Жуковіч. «Бусел над Хатынню».
Мікола Маляўка. «Дзякуй за мір, перамога!».
Іван Муравейка. «На вайне і не такое бывае» («Адважны»).
Іван Стадольнік. «Боты».

Спіс твораў для пазакласнага чытання ў 4 класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання

Творы на тэму беларускай прыроды:
Канстанцыя Буйло. «Мой Мурка», «У лесе».
Анатоль Бутэвіч. «Як сасна з бярозай пасябравала».
Святлана Быкава. «Свавольніцы», «Заранка», «Гарэза-пра-меньчык».
Змітрок Бядуля. «Сняжыначкі-пушыначкі».
Алена Васілевіч. «Геша».
Янка Галубовіч. «Забаўнае паляванне», «Сцяжынка», «Што - аднаму цяжка, тое гуртам лёгка».
Віктар Гардзей. «Залаты лістапад».
Цішка Гартны. «Восень»
Ніл Гілевіч. «Цуд тварыўся — я праспаў...», «Здарэнне ў лесе».
Пятро Глебка. «На пачатку лета».
Уладзімір Дубоўка. «Восень», «Раскрытая кніга», «Хто дужэйшы? ».
Васіль Жуковіч. «Скалечаны голуб», «У зялёным лузе».
Янка Журба. «Першыя сняжынкі».
Віктар Кажура. «Пакацілася сонейка».
Клаўдзія Каліна. «Красавік», «Стракатая сойка».
Казімір Камейша. «Зімовы верш».
Аляксандр Капусцін. «Казка старой сасны».
Галіна Каржанеўская. «Мышка», «Дзе ты, Боця?».
Якуб Колас. «Каля рэчкі», «Летам».
Мікола Корзун. «Міколкаў барометр».
Янка Купала. «Вясна».
Міхась Лынькоў. «Ластаўчына талака».
Эдуард Луканскі. «Верабейка».
Валянцін Мыслівец. «Жураўлі і жураўка».
Генадзь Пашкоў. «Палессе», «Раніца ў пушчы», «У жытнім полі»
Зіновій Прыгодзіч. «Джэк і Рыжык».
Павел Ткачоў. «Тася».
Кацярына Хадасевіч-Лісавая. «У кожнага свае справы».
Іван Шамякін. «Воўк».
Творы на тэму свайго роду і малой радзімы:
Эдзі Агняцвет. «Слова пра маці».
Л'ёля Багдановіч. «Адзіная, як маці'».
Васіль Вітка. «Вавёрчына гора».
Артур Вольскі. «Татаў родны куток».
Янка Купала. «Над калыскай».
Уладзімір Ліпскі. «Праўдзівы аповед пра твой і мой радавод».
Алесь Ставер. «Унуку».
Васіль Сумараў. «Мой дом».
Віктар Швед. «Я нарадзіўся беларусам».
Васіль Шырко. «Дзед Манюкін і ўнукі».
Творы на тэму адносін да Радзімы:
Эдзі Агняцвет. «Кліча вецер свежы».
Анатоль Астрэйка. «Родная краіна».
Артур Вольскі. «Славы даўняй адгалосак», «Мой скарб».
Алесь Гурло. «Мой край».
Васіль Жуковіч. «Цудоўная краіна», «Беларус», «Няма даражэй-шай зямлі», «Беларуская старонка» «Францішак Скарына».
Анатоль Зэкаў. «Па-беларуску і па-руску».
Уладзімір Карызна. «Песня аб родным».
Яўген Крупенька. «Два словы»
Уладзімір Ліпскі. «Замак без замка», «Салігорскія агні».
Уладзімір Мазго. «Мірскі замак».
Мікола Маляўка. «Полацк».
Георгій Марчук. «Як Несцерка французаў перахітрыў».
Міхась Пазнякоў. «Адказ сыну», «Радзіма», «У бары», «Заўжды вярнуся».
Алесь Пісьмянкоў. «Мы — беларусы».
Кастусь Цвірка. «Там яна».
Вольга Шпакевіч. «Мая зямля».
Уладзімір Ягоўдзік. «Нясвіжскі палац», «Статут Вялікага Княства», «Сынковіцкая царква».
Творы на тэму адносін да мовы:
Мікола Арочка. «Цяжкае пытанне».
Лёля Багдановіч. «Мы дзеці мовы беларускай».
Пятрусь Броўка. «Родныя словы».
Тамара Бунта. «Добры дзень».
Васіль Вітка. «Слова», «Шляхі-дарогі».
Васіль Жуковіч. «Кніга».
Анатоль Зэкаў. «Дзве мовы».
Анаптоль Канапелька. «Роднае слова».
Пімен Панчанка. «Хлебныя словы».
Міхась Пазнякоў. «Скарына».
Генадзь Пашкоў. «Родная мова».
Пятро Прыходзька. «Твая мова».
Юрась Свірка. «Словы».
Мікола Чарняўскі. «Прыгода з Коскаю».
Творы на тэму народнага мастацтва:
Тамара Бунта. «Урок музыкі».
Змітрок Бядуля. «Дудачка».
Анатоль Дзеружынскі. «Наш беларускі ручнік».
Максім Танк. «Казка пра музыку».
Уладзімір Карызна. «Іграй, жалейка, не змаўкай...».
Мікола Чарняўскі. «Цымбалы».
Уладзімір Ягоўдзік. «Слуцкія паясы».
Творы на тэму самавыхавання:
Эдзі Агняцвет. «Першае слова».
Іван Аношкін. «Ленус-хранікалюс», «Дружная сямейка».
Рыгор Барадулін. «Грамат не хапіла».
Тамара Бунта. «Дзіўная сінічка».
Ядзвіга Бяганская. «Атося».
Змітрок Бядуля. «Казка пра мядзведзя».
Эдуард Валасевіч. «Мітрафан і дэльтаплан», «Сама», «Арэхі і агрэхі», «Кот і вожык», «Арэх і жаба».
Алена Васілевіч. «Маміна свята».
Васіль Вітка. «Самая дарагая рэч у нашым доме», «Добры знак» Ніна Галіноўская. «Фантазёр».
Сцяпан Гаўрусёў. «Пад апекаю бацькоў».
Васіль Жуковіч. «Трэба», «Свет — дзівосны».
Яўген Мартыновіч. «Як сябры дапамаглі Пыху».
Георгій Марчук. «Прыгоды дзяўчынкі Агапкі і ката Фокуса».
Алена Масла. «Цудадзейныя лекі».
Уладзімір Корбан. «Казёл і Муха».
Анатоль Крэйдзіч. «Сінічкі міратворцы».
Андрэй Федарэнка. «Памылка».
Максім Танк. «Конь і леў», «Казка пра мядзведзя», «Сярод лясоў наднёманскіх».
Міхаіл Пазнякоў. «Хітры Іванка», «Цукеркі».
Уладзімір Правасуд. «Вузел».
Пятро Рунец. «Аднойчы вечарам».
Міхась Скрыпка. «Індык», «Апанас», «Звяглівы Лыска».
Мікола Чарняўскі. «Чарадзейныя пруткі».
Вольга Шпакевіч. «Любіце родных».
Фёдар Янкоўскі. «I за гарою пакланюся».
Творы на тэму ўзаемаадносін паміж людзьмі:
Лёля Багдановіч. «Праспалі свята».
Алесь Бадак. «Воўк і навука».
Анатоль Бутэвіч. «Бунт у каралеўстве Віндаўса Вялікага».
Сяргей Давідовіч. «Кемлівы Заяц!».
Максім Танк. «Падарожжа мураша Бадзіні».
Кастусь Ладуцька. «3 Брэсцкай Тамашоўкі».
Легенды. «Золата ў прыполе», «Ліхая доля».
Павел Місько. «Добры чалавек»
Ганна Скаржынская-Савіцкая. «Прывід», «Перахітрыў».
Кацярына Хадасевіч-Лісавая. «Велапрабег з прыгодамі», «Ліст да Дзеда Мароза», «Чароўная ракавіна», «Вухуцік».
Мікола Чарняўскі. «Урок ветлівасці».
Іван Шуцько. «Труцень і пчолкі».
Творы на экалагічную тэму:
Артур Вольскі. «Боль Чарнобыля».
Ніл Гілевіч «Сіняя пушча».
Ніна Галіноўская. «Хата для шпакоў».
Мікола Гамолка. «Васілёва бярозка».
Хведар Гурыновіч. «Давайце пасадзім па дрэўцу», «Праталіны».
Уладзімір Правасуд. «Мядзведзевы забавы».
Язэп Пушча. «Белавежа».
Іван Шамякін. «Чорны прамень».
Мікола Янчанка. «Як я расой лячыўся».
Творы на ваенную тэму:
Апавяданні з кнігі «Ніколі не забудзем».
Анатоль Астрэйка. «Плошча Перамогі».
Анатоль Грачанікаў. «Каля помніка».
Аркадзь Куляшоў. «Над спаленай вёскай».
Пімен Панчанка. «Дзеці вайны».
Янка Маўр. «Дом пры дарозе», «Завошта».
Іван Шамякін. «Алёша-разведчык».
Георгій Шыловіч. «Была нядзеля...».

Меню раздела

Поиск по сайту

Календарь событий

Карта маршрута